دکتر بهمن محمدی

تغذیه و رژیم درمانی


سخن روز

نظرات رژیم گیرندگان

تماس با ما

هشدار

کدام روغن را بخوریم

كدام روغن را بخوريم؟

عمدهترين منبع اسيدهاي چرب ترانس، روغنهاي نباتي جامد (هيدروژنه) هستند كه يكي از فاكتورهاي مهم در امراض قلبي- عروقي به شمار ميروند. مرگ و مير در اثر بيماريهاي غير واگير از جمله امراض قلبي به طور مستقيم با”تغذيه” ارتباط دارد و نوع ميزان روغن مورد مصرف نيز يكي از عوامل مهم است.

اسيدهاي چرب ترانس، بخشي از غذاي روزانه ماست، شايد در تمام وعده- هاي غذايي و يا حتي بيشتر در تنقلات روزانه، بيسكويت، كيك و كلوچه، شيريني بستني، چيپس، كافي ميت، شكلات كرهگياهي، سيب زميني سرخ شده، قورمه سبزي، آش رشته مادر بزرگ و بسياري ديگر از خوراكيهاي ايراني و فرنگي كه روزانه مصرف ميكنيم، اسيد چرب ترانس وجود دارد.

روغنها و چربيهاي جامد حيواني يا روغنهاي جامد هيدروژنه، حاوي اسيدچرب ترانس هستند و مصرف آنها، ميزان “كلسترول بد” بدن را بالا ميبرد.

براي كاهش بيماريهاي قلبي عروقي و مرگ ناشي از آن كه رتبه اول در كشور را دارد، تمامي كارشناسان و متخصصان تغذيه و پزشكان، تغذيه ناسالم و درراس آن مصرف روغن نباتي جامد را از مهمترين عوامل ايجاد ميدانند.
* دكتر مسعود پزشكيان استاد دانشگاه و جراح قلب:
“من هر بار كه سينهاي را ميشكافم تا اين عروق گرفته را اصلاح كنم، به اين مساله فكر ميكنم كه ميشد با هزينهاي اندك اما با پشتكار از دوران كودكي و يا بهتر بگويم از دوران جنيني، مراقب اين رگهاي ظريف كه قلب و مغز ما را تغذيه ميكنند، بود و نگذاشت كه اينگونه در تهاجم چربيها حيات ما را تيره كنند و ناتواني و مرگ به بار آورند.”
دكتر پزشكيان با ابراز تاسف ميگويد: “بيماريهاي قلبي و يا كاملتر بگويم بيماريهاي غير واگير كه قبلا معضل كشورهاي توسعه يافته بود، اكنون در اغلب كشورهاي جهان و كشورهاي در حال توسعه نيز به طور فزاينده جان انسانها را ميگيرد.”
اين جراح قلب ميگويد: متاسفانه بخش قابل توجهي از بودجههاي بهداشتي دراين كشورها صرف درمانهاي دارويي طولاني و استفاده از فناوريهاي پيشرفته براي درمان و يا انواع جراحيهايي ميشود كه تنها طبقات مرفه به آن دسترسي دارند و محرومان يا با ناتواني و معلوليت ناشي ازاين بيماري ها سالهاي آخر عمر راطي ميكنند و يا دچار مرگ زودرس ميشوند، در حالي كه بخش عمده اين بيماري قابل پيشگيري هستند.”
دكتر پزشكيان اضافه ميكند كه “اگر به دقت به شيوه زندگي مردم توجه كنيم متوجه ميشويم كه عواملي مثل تغيير “الگوهاي تغذيهاي” و ماشيني شدن زندگي اثر انكارناپذيري دراين روند دارد.”
او ميگويد: “براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال ‪ ،۲۰۰۱‬حدود ‪۶۰‬ درصد از ‪ ۵۶/۵‬ميليون مرگ در سراسر جهان به علت بيماريهاي غير واگير رخ داده است. خطر اصلي بيماريهاي غير واگير در جهان مرتبط با تغذيه، فعاليت بدني و بالا بودن فشار خون است و بعد از آن سيگار و كلسترول قرار داد.” اين وزير سابق وزارت بهداشت خاطرنشان ميكند كه بيش از ‪ ۸۰‬درصد بيماريهاي عروق كرونر و بيش از ‪ ۹۰‬درصد از ديابت نوع دوم با تغيير در شيوه زندگي و “تغذيه” قابل پيشگيري است.

دكتر پزشكيان ميگويد: روغنها و چربيهاي جامد حيواني و يا روغنهاي گياهي كه با هيدروژنه كردن جامدشان كردهاند و حاوي اسيدهاي چرب ترانس هستند عامل مهمي در افزايش كلسترول بد (‪ (LDL‬هستند.

او يادآور ميشود كه جانشين كردن روغن اشباع نشده يا مايع به جاي روغن جامد به طور موثر كلسترول بد را كاهش ميدهد و احتمال ابتلا به بيماريهاي ايسكميك قلب را كاهش ميدهد.

دكتر شيخالاسلام در گفتوگويي با خبرنگار علمي ايرنا درباره خطر روغنهاي جامد ميگويد:”براي اسيدهاي چرب ترانس در استاندارد ملي حدي تعيين نشده اما توصيه بينالمللي در جهت به حداقل رساندن آن در رژيم غذايي است كه بايد كمتر از “پنج گرم” در روز يا دو درصد انرژي دريافتي روزانه باشد.”
مدير موسسه تغذيه، سلامت و توسعه ميگويد: نتايج به دست آمده از طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذايي در ‪ ۲۴‬استان كشور درسالهاي دهه هفتاد نشان مي دهد متوسط فراهمي چربي از تمام گروههاي غذايي ‪ ۶۶‬گرم در روز است كه ‪ ۳۸‬گرم آن از چربيها و روغنها است.

وي ميگويد: براساساين مطالعات متوسط مصرف چربيها و روغن در خانوار شهري و روستايي ‪ ۳۹‬گرم براي هر نفر در روز (‪ ۴۰‬گرم در شهر و ‪ ۳۸‬گرم در روستا)است.

خانم شيخالاسلام ميگويد: با توجه به روند افزايش مصرف چربي و رابطه آن با بيماريهاي قلبي - عروقي ، برنامه ريزي صحيح در مورد افزايش توليد و مصرف “روغن نباتي مايع” به جاي “روغن جامد” وآموزش جامعه در زمينه نحوه صحيح نگهداري و مصرف روغن نباتي مايع، ضروري است.

او ميگويد: براساس مطالعات انجام شده، ميزان اسيدهاي چرب ترانس در روغنهاي نباتي جامد، حدود ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد و در كرههاي نباتي حدود ‪۲۰‬ درصد است.

اين كارشناس تغذيه توصيه ميكند كه از مصرف شيرينيهاي چرب كه با روغني با كيفيت پايين تراز روغن نباتي تهيه ميشود، بايد جدا خودداري كرد و در مهمانيها به جاي آن از ميوه استفاده شود.

اين عضو هيات علمي وزارت بهداشت به عموم مردم توصيه كرد كه مصرف غذاهاي آماده، سرخ كردني و پرچربي را كاهش دهند و به جاي آن از غذاهاي آب پز، تنوري و كبابي و انواع ميوه و سبزي استفاده كنيم و براي پخت و پز و سالاد از روغن مايع گياهي و براي سرخ كردن در منزل تنها از روغنهاي مخصوص سرخ كردن استفاده شود.

متاسفانه بخشي از مردم ما تمايل زيادي به مصرف روغنهاي جامد و استفاده از غذاهاي سرخ كرده دارند كه براساس همين ذايقه برخي از كارخانجات داخلي موفق شدهاند “روغن نيمهجامد” بااسيد چرب ترانس كمتر از دو درصد توليد كنند.

در كشور ما با وجود توليد انواع روغنهاي مايع گياهي كه به طور طبيعي فاقد “ايزومر ترانس” هستند، باز هم مردم از روغنهاي جامد با ترانس بالا استفاده ميكنند و روغنهاي يارانهاي هم كه با كوپن در اختيار
اقشار كمدرآمد قرار ميگيرد نيز هنوز جامد است.
* چه روغنهايي مصرف كنيم:
كارشناسان تغذيه توصيه ميكنند كه سادهترين و عمليترين راه براي اجتناب از مصرف روغنهايي كه حاوياسيدهاي چرب است اين كه باروغن نباتي جامد خداحافظي كنيم و براي خريد منزل تنها دو نوع روغن را درنظر بگيريم:
روغن كلزا(كانولا)،آفتابگردان، سويا، ذرت و زيتون و يا تركيب آنها باشد و يا روغن مايع مخصوص سرخ كردن.

روغن “دانهانگور” كه براساس تحقيقات انجام شده اسيد لينوئيك روغن هستهانگور موجب كاهش كلسترول بد(‪ (LDL‬و افزايش كلسترول خوب (‪ (HDL‬ميشود ضمن اينكه طعم آن براي افرادي كه طعم روغن زيتون برايشان مطلوب نيست قابل قبول تر است.

روي برچسب قوطيهاي روغن درصد هر يك از اسيدهاي چرب تشكيلدهنده روغن درج شده، لذا هنگام خريد، اگر كمي حوصله به خرج بدهيم، ميتوانيم نوعي را انتخاب كنيم كه”اسيد چرب اشباع شده ” كمتري داشته باشد و “اسيد چرب ترانس” نداشته باشد و يا در كمترين مقدار (كمتراز دو درصد) باشد.

اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني و بهداشتي سال ‪ ۸۲‬بخشنامهاي به تمامي دانشگاههاي كشور صادر كرد كه بر اساس ان از صنايع روغن كشور خواسته است كه روي بسته بندي روغنهاي خوراكي حداكثر اسيدهاي چرب اشباع و اسيدهاي چرب ترانس درج شود كه توليدكنندگان موظف شدند از ابتداي سال ‪۸۳‬ يعني دو سال پيش براي مصرفكنندگان ، اين ارقام را ذكر كنند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شریعتی ، مجتمع فراز ، طبقه پنجم ، واحد 502
تلفن : 36282727 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فصل اولماسک ژله ای ختمیانرژی دهنده صورتروش تثبیت وزنفصل دهمماسک تقویت کننده لیمو ترایا می دانید؟رژيم غذایی سلامتی و تناسفصل دهمماسک تقویت کننده غنچه گل بالا بردن پیشانیرژیم های غذاییفصل دومماسک سیب با شیربخش های سایتزمین و انسانفصل دومماسک شفا بخش با ترشکبرنامه 15 روزه برای افزایزندگینامه 1فصل دومماسک شفاف کننده مریم گلیبرای14 روزه برای کاهش وزن زندگینامه 2فصل دومماسک عسل با تمشکبزرگ کردن گونه هاسوپ هافصل دومنمونه ای از رژیم غذایی سلتـاثـيـر تـغـذيـه بـر تـسالاد هافصل دوازدهمچهار نکته برای جلوگيری اتهیه کتابساندویچ هافصل سومچگونه لاغری را درمان كنيتونیک آب پرتقالسایر غذاهافصل سومچگونه مي توان پس از درمانتونیک بهDVD آموزش درمان چاقیشيوه صحیح غذا خوردنفصل سومچگونه در ورزش ها موفق باشتونیک رازک جهت رفع افتادفهرست مطالبشگردهای آشپزی رژیمیفصل سیزدهمنظرات رژیم گیرندگانتوضیحی کوتاه درباره آشپزفهرست مطالبعوامل موثر در لاغريفصل ششمورزش شماره 1تست اضطرابفهرست مطالبمقا لات دکتر بهمن محمدیفصل ششمورزش صورت چه هست؟تست تعیین میزان جذابیت زفهرست مطالبمقالاتقوی کردن پلک پایینی چشموزن ايده آل چيست ؟تست روانشناسیفهرست مطالبمطالب خواندنیلوسیون لیمو ترشکرم لیمو ترشتست روانشناسی 2فهرست مطالبمعرفی کتابلوسیون مریم گلیکرم مرطوب کننده ختمیتست روانشناسی 3فهرست مطالبپاسخ به سوالات رژیم گیرنلوسیون گل همیشه بهارکرم پرتقال با روغن هسته اتست سلامت روحیفصل نهماخبار سلامتیلوسیون پنیرککرم آفتابگردان با عسلتست شخصیت شناسی خوشبین هفصل نهمتندرستی و زیباییلوسیون خیارکرم تجدید کننده پوست رازجداول و توصيه‌هاي ضروریفصل چهارمتغذیه وسلامتیدرباره مالوسیون طراوت بخش نعناعکرم جوان کننده هویججداول و توصیه های ضروریفصل چهارمصفحه اصلیلیست بیشترین درخواست ها کرم جوانه گندمجداول و توصیه های ضروریفصل چهاردهمفصل هفتمسوالات پزشکیلطیفه های ریزه میزهکرم شب ضد چروکجداول و توصیه های ضروریفصل هفتمپیامهای کاربرانمقدمهکرم ضد افتادگی پوست آنانحکایتفصل هشتمسایتهای دیگرمقدمهپلوهاخلاصه ای درباره چاقی و اضفصل هشتممحاسبه وزن ایده آلمقدمهپلوهاخوراک هافصل یازدهمآشنایی با مطبمقدمهآنچه باید در مورد لاغری بخورش هافصل پنجممقدمهآیا می دانید کهداستان های جالبفصل پنجممقدمهآیا می دانید کهروانشناسی رنگ چشم های خوفصل اولمقدمهآگاهی های لازم در مورد صوروش نوین ماساژ صورتفصل اولماسک موز با شیرین بیانافسردگی زمستانی چیست ؟روش های جذب دیگران